Photo by GIRL WITH RED HAT on Unsplash

CBD står för cannabidiol, och är ett ämne som utvinns från Cannabis Sativa, eller som det är mer känt som: hampa. Den hampa som används mest för tillverkning av CBD-olja är industrihampa, då den är framtagen för att ha så lågt innehåll av THC som möjligt, och den odlas på många ställen i Sverige.

Historik om begränsningar förknippade med CBD-oljor

Trenden att konsumera CBD-olja som kosttillskott slog igenom år 2016, men förbjöds år 2018 av Läkemedelsverket, då de började klassa den som ett läkemedel om det såldes för förtäring. Detta berodde delvis på att det fanns de tillverkare som påstod att deras CBD-oljor hade egenskaper som skulle kunna klassas som medicinska, ochdet är inget man får påstå om det inte omfattas av ett godkänt hälsopåstående. Även om det bedrivs mycket seriös forskning om vilka effekter cannabinoider, som CBD, kan ha för kropp och hälsa, så finns det för närvarande inget godkänt hälsopåstående angående detta inom EU och därför är sådana påståenden förbjudna att göra i samband med försäljning.

Vissa CBD-oljor innehåller även mindre mängder av THC, vilket inte var ett problem så länge som man höll THC-nivån under 0,2%, men sedan 2019 är all olja som innehåller THC, oavsett mängd, narkotikaklassad och strängt förbjuden att säljas i Sverige. I dagens läge så finns det i Sverige bara två läkemedel med CBD-innehåll som blivit godkända, men det sker fortfarande försäljning av CBD-oljan. I marknadsföringen för dessa oljor görs dock inga hälsopåståenden. De säljs även som eteriska oljor som inte är till för förtäring, och som är fullständigt fria från THC.

Är industrihampa laglig?

Industrihampa är fortfarande laglig i Sverige, då den inte räknas som narkotika. Men om man skulle ta och bereda industrihampan och sedan testa den för THC, då kommer den att vara narkotikaklassad, om THC rester hittas. Med andra ord, det är fullt lagligt att odla (notera att du måste ansöka om tillstånd för att få göra det), köpa, sälja och konsumera industrihampa, så länge som du inte bereder den, genom att till exempel hetta upp den för att aktivera dess CBD. (Efter ca en timme i 110 grader omvandlas det icke aktiva förstadiet, CBDA, som finns i rå hampa, till CBD).

CBD och import

Är det tillåtet att skaffa CBD-olja utomlands och föra in i Sverige? Eftersom olika länder har olika lagar för hur CBD-oljor ska hanteras, kan det vara lite förvirrande. Det som är lagligt i Nederländerna är kanske olagligt i Tyskland. För Sveriges del, beror det på i vilket syfte man har köpt oljan. Enligt Läkemedelsverket är det okej att ta med sig CBD-olja in i Sverige om det är för personligt bruk. Men:

– Mängden du får föra in är beroende av om du för in det från ett land som tillhör det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller ej;

– Om det är inifrån EES så får du ta med preparat för ett helt års förbrukning, men om det är från ett land utanför EES så får du endast ta med motsvarande tre månaders förbrukning.

Man måste även kunna bevisa att man har medicinska skäl för att förtära oljan. Förs någon produkt med THC in i Sverige, så bryter det mot narkotikalagen, och man kan bli dömd för det. Som tur är så finns det även THC-fria produkter att köpa utomlands.

Nuvarande situation med CBD-olja i Sverige

Med allt detta sagt, så kan vi sammanfatta läget i Sverige år just nu angående CBD-olja: CBD-olja som säljs för förtäring i Sverige klassas som läkemedel, och får endast säljas som sådant. All CBD-olja som innehåller THC, även om det bara är som små mängder, är strängt förbjuden, då den klassas som narkotika. CBD-olja som inte är ämnad för förtäring, och som inte påstås ha några medicinska effekter, är laglig att köpa i Sverige.