Cannabidiol eller CBD är en av hundratalet cannabinoider som är e utvunnet från växten hampa. Diskussionen kring CBD är aningen delad då man inte är helt ense kring vilka effekter som substansen faktiskt har. Just nu forskas det kring ämnet där man hittills har hittat att CBD endast har effekt vid vissa specifika medicinska tillstånd.

CBD olja beroendeframkallande

CBD och dess effekter

Det forskas för tillfället flitigt kring ämnet om CBD:s eventuella medicinska effekter och det finns en uppsjö av publicerade vetenskapliga artiklar om substansen. Eftersom studierna är svårtolkade och bör tolkas på olika sätt gör det att hela frågan blir svårare att ge raka svar på.

Är CBD-olja beroendeframkallande?

Högkvalitativ CBD-olja anses inte vara beroendeframkallande enligt WHO (World health organisation). Däremot anses det finnas eventuella bieffekter vid dosering av över 1000mg per dag. Till exempel muntorrhet, huvudvärk, illamående, diarré och trötthet. CBD har dock ingen påverkan på hjärnan i form av dopaminförändringar vilket betyder att substansen ej är rusgivande och är heller då inte beroendeframkallande.

CBD och THC – vad är skillnaden?

Till skillnad från CBD så är den mer kända substansen THC psykoaktiv och har därmed en påverkan på hjärnan. Detta gör att substansen skapar ett rus och är därmed också beroendeframkallande. På grund av detta har antidopingsorganisationen WADO valt att ta bort cannabidiol från sin lista över förbjudna substanser medans cannabis och THC fortfarande återfinns på listan. Som ett resultat av den avdramatiserade synen på CBD återfinns numera substansen nu allt oftare i form av bland annat CBD-olja och kosmetika (1).

THC är Cannabis sativas huvudförening och är allra mest känd för de effekter som substansen har på hjärnan. THC påverkar specifika regioner av hjärnan och orsakar ett så kallat rus, en euforisk känsla som påverkar sättet människor tänker och känner för stunden. Mängden av dessa två substanser är också det som gör skillnaden mellan marijuana och hampa. Marijuana-växten är naturligt rik på THC med ett lågt innehåll av CBD medans hampa är rik på CBD och låg på THC (2).

CBD-olja

CBD-olja används allt oftare av människor och syns även allt oftare på sociala medier. Oljan har enligt flera vittnen och användare en lugnande effekt, hjälper sömnbesvär och lindrar smärta. När det kommer till hudvård menar husterapeuter och konsumenter att oljan har en lugnande och läkande egenskap på huden. Framförallt passar den för en mognare hud eftersom CBD-oljan har ”anti-aging” effekter. Den faktabaserade sanningen i dessa påståenden går dock inte riktigt att säkerställa eftersom de vetenskapliga mätningarna inte kan styrka dessa till 100 % (3).

Sammanfattning

Det krävs fortfarande mer forskning på ämnet om huruvida CBD-oljor har läkande, hjälpande eller negativa effekter på människor. Hittills går det inte riktigt att svara på den frågan förutom att CBD-oljor inte har några beroendeframkallande egenskaper likt THC. Värt att nämna är däremot att CBD-oljor numera används flitigt av hudterapeuter och konsumenter som vittnar om positiva effekter.


 1. Wicklén, Johan, SVT.se 2021/08/19
 2. cbdcidol.se – Hämtad 2021/09/15
 3. Holm, Jessica wellness.se 2021/04/23
Photo by The-Lore.com on Unsplash

Metylsulfonylmetan (MSM) är ett av de mest populära kosttillskotten idag och är särskilt vanligt inom alternativa hälsokurer. Det beror förmodligen på dess antiinflammatoriska egenskaper. Särskilt när det gäller ledhälsa. I denna artikel kommer vi att försöka svara på alla slags frågor om fördelarna med detta kosttillskott och hur mycket man kan ta av det.

Vad är MSM?

Metylsulfonylmetan (även känt som metylsulfon och dimetylsulfon) är en svavelorganisk förening som tillhör klassen sulfoner (1).

Enkelt uttryckt är MSM organiskt svavel som finns i djur, människor och många växter. Det är den viktigaste “byggstenen” för ben- och leder. Det vill säga MSM kan leverera svavel för att producera andra organiska byggstenar i kroppen.

MSM framställs i laboratorier för att skapa näringstillskott i pulver- eller kapselform.

Vilka livsmedel innehåller naturligt MSM?

Små mängder MSM finns i:

 • Frukt;
 • Majs;
 • Spannmål;
 • Te och kaffe;
 • Mjölk.

En kort översikt av forskningen om metylsulfonylmetan som livsmedelstillsats

De biologiska egenskaperna hos maskinurbenat kött började studeras aktivt under 1950- och 1970-talen. I slutet av 1970-talet började kemister från Crown Zellerbach Corporation, dr Robert Hershler och dr Stanley Jacob från Oregon Health & Science University experimentera med MSM för att hitta terapeutiska användningsområden.

År 1981 fick Dr. Herschler ett patent för användning av MSM för att släta ut och mjuka upp huden, stärka naglarna och späda ut blodet. Hans senare patent hävdade att MSM också var smärtlindrande, behandlade parasitinfektioner, lindrade stress, återställde energin, påskyndade ämnesomsättningen, förbättrade blodcirkulationen och förbättrade sårläkningen (2).

Trots forskning och patent fick MSM 2007 status som allmänt erkänd och säker (GRAS).

Vad är MSM bra för?

De mest populära hälsofördelarna med MSM är följande:

 • Minskar ledvärk;
 • Har en antiinflammatorisk effekt;
 • Kan påskynda muskelåterhämtningen efter träning;
 • Hjälper till att minska symptomen på artrit;
 • Kan hjälpa till att lindra allergisymptom genom att minska inflammation;
 • Kan öka immuniteten;
 • Kan förbättra hudens hälsa.

Låt oss nu titta närmare på varje fördel och vad de bygger på.

Minskning av ledvärk

Kanske är minskad ledvärk det mest populära syftet med användning av MSM. Detta innebär att tillskottet kan vara fördelaktigt för personer med leddegeneration. Detta är i sin tur en vanlig orsak till smärta i rygg, knä, arm och höft.

Enligt forskning lindrar MSM inflammation i kroppen och förhindrar förstörelse av brosk, den flexibla vävnad som skyddar benändarna i lederna (3).

Det finns också studier som har visat att om man tog MSM-tillskott i 12 veckor minskade smärta, stelhet och svullnad i lederna jämfört med placebo. Den omfattade 100 personer över 50 år. Samma grupp försökspersoner rapporterade också om förbättrad allmän livskvalitet och mindre svårigheter att gå och ta sig upp ur sängen (4).

Antiinflammatorisk effekt

Vissa studier visar också på antiinflammatoriska effekter hos MSM. Methylsulfonylmetan hämmar nämligen NF-kB (ett proteinkomplex) som påverkar inflammatoriska reaktioner i kroppen (5).

Dessutom minskar MSM produktionen av cytokiner som tumörnekrosfaktor alfa (TNF-) och interleukin 6 (IL-6), som är signalproteiner förknippade med systemisk inflammation (6).

MSM kan också öka glutationnivåerna. Detta är en kraftfull antioxidant som produceras av vår kropp.

En studie med 40 fysiskt aktiva män visade att intag av 3 gram MSM före ansträngande träning minskade frisättningen av inflammatoriska cytokiner och förhindrade överstimulering av immunceller jämfört med placebo (7).

Förmåga att påskynda återhämtningen efter träning

Det är ett välkänt faktum att musklerna skadas efter ansträngande träning och att den oxidativa stressen ökar. Detta kallas crepitation. 

MSM kan naturligt påskynda muskelåterhämtningen genom att minska inflammation och oxidativ stress. Lättnaden hjälper dig sedan att fortsätta träna normalt och uppnå idrottsliga resultat.

En studie med 18 män visade att administrering av 50 mg MSM per 1 kg kroppsvikt under 10 dagar signifikant minskade träningsinducerad muskelskada och ökade antioxidantaktiviteten efter en 14 km lång löpning (8).

I en annan studie tog 22 friska kvinnor 3 gram MSM eller placebo per dag i tre veckor före ett halvmaraton. MSM-gruppen rapporterade mindre muskelvärk och ledvärk än placebogruppen (9).

Hjälper till att lindra symtom på artrit

Artrit är ett inflammatoriskt tillstånd som åtföljs av smärta, stelhet och minskad rörlighet i lederna.

Eftersom MSM har antiinflammatoriska egenskaper används det ofta som ett naturligt alternativ till medicinering för att lindra artritbesvär.

Detta dokumenterades i en studie med 49 personer med artros i knäet. Försökspersonerna tog 3,4 gram MSM per dag i 12 veckor. Som en följd av detta minskade smärta och stelhet och den fysiska funktionen förbättrades (10).

Kan hjälpa till att lindra allergisymptom

Vi talar om allergisk rinit. Detta är en reaktion som orsakar symtom som tårflöde, nysningar, klåda, rinnande näsa och täppt näsa. De irriterande ämnena i sådana reaktioner kan vara djurhår, pollen och mögel. När våra kroppar möter dessa irriterande ämnen frigörs inflammatoriska ämnen som prostaglandiner och cytokiner, vilket leder till obehagliga symtom.

Vissa studier har visat att MSM kan vara effektivt och motverka sådana symptom. I en studie rapporterades att 50 personer med allergisk rinit tog en dos på 2600 mg MSM i 30 dagar. Följden blev en minskning av symtom som klåda, nästäppa, andfåddhet, nysningar och hosta. Dessutom upplevde deltagarna en ökning av energin vid dag 14 (11).

Kan stärka immuniteten

Som vi vet kan människans immunitet försvagas av stress, sjukdomar, dålig kost, sömnbrist och låg fysisk aktivitet.

MSM kan vara effektivt för att minska oxidativ stress och inflammation, vilket kan försvaga immunförsvaret. Eftersom MSM effektivt minskar inflammatoriska ämnen som IL-6 och TNF- kan det minska belastningen på immunsystemet. 

Dessutom är det involverat i skapandet av glutation, kroppens viktigaste antioxidant. Tillräckliga nivåer av denna antioxidant är viktiga för att immunförsvaret ska fungera korrekt (12).

Kan förbättra hudens hälsa

MSM kan vara bra för hudens hälsa genom att fungera som en svavelgivare för keratin, ett protein som fungerar som en viktig strukturell komponent i hår, hud och naglar.

Dessutom hjälper MSM till att minska inflammation, vilket kan skada hudcellerna och orsaka tecken på för tidigt åldrande, t.ex. rynkor (13).

Hur mycket MSM man kan ta och eventuella biverkningar

MSM har länge erkänts som ett säkert ämne (GRAS) och tolereras i allmänhet med minimala biverkningar. 

Forskare uppskattar att en dos på 4,8 gram per dag är säker (14).

Om vissa personer är känsliga för MSM kan de dock fortfarande uppleva milda reaktioner. Dessa inkluderar illamående, uppblåsthet i buken och diarré.

Observera: Om ditt problem är kroniskt bör du söka läkarhjälp.

Dessutom finns det en viss oro för att blanda MSM med alkohol. Men hittills finns det inga studier som undersöker denna potentiellt problematiska kombination.

Särskilda försiktighetsåtgärder:

Det finns inte tillräckligt med tillförlitlig information om huruvida MSM är säkert att använda under graviditet eller amning. Du rekommenderas att vara försiktig och undvika användning.

Slutsats

MSM är ett mycket populärt näringstillskott. Den har fått sitt rykte tack vare sitt breda utbud av åtgärder. Man tror att metylsulfonylmetan kan påverka hälsan hos leder, hud och hår positivt. Det minskar smärta, inflammation och allergisymptom och påskyndar återhämtningen efter träning. Dessutom visar uppgifterna att immunförsvaret stärks.

Studier rapporterar om minimala biverkningar och MSM är generellt sett säkert. Det kan dock orsaka mindre biverkningar hos känsliga personer i samband med matsmältningsproblem.

Glöm inte att kolla in MSM-tillskottet från Apoteum. Det är ett högkvalitativt MSM som är rent och biotillgängligt. Därför är vi säkra på att den kommer att ge dig maximal effekt.

Källor:

 1. Dimetylsulfon – Wikipedia, Sv.wikipedia.org, <https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimetylsulfon>;

 1. Butawan M, Benjamin RL, Bloomer RJ. Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement. Nutrients. 2017 Mar 16;9(3):290. doi: 10.3390/nu9030290. PMID: 28300758; PMCID: PMC5372953, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28300758/>;

 1. Ezaki J, Hashimoto M, Hosokawa Y, Ishimi Y. Assessment of safety and efficacy of methylsulfonylmethane on bone and knee joints in osteoarthritis animal model. J Bone Miner Metab. 2013 Jan;31(1):16-25. doi: 10.1007/s00774-012-0378-9. Epub 2012 Aug 10. PMID: 23011466, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23011466/>;

 1. Xu G, Zhou T, Gu Y, Wang Q, Shariff M, Gu P, Nguyen T, Shi R, Rao J. Evaluation of the Effect of Mega MSM on Improving Joint Function in Populations Experiencing Joint Degeneration. Int J Biomed Sci. 2015 Jun;11(2):54-60. PMID: 26199577; PMCID: PMC4502733, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26199577/>;

 1. Lawrence T. The nuclear factor NF-kappaB pathway in inflammation. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2009 Dec;1(6):a001651. doi: 10.1101/cshperspect.a001651. Epub 2009 Oct 7. PMID: 20457564; PMCID: PMC2882124, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20457564/>;

 1. Ahn H, Kim J, Lee MJ, Kim YJ, Cho YW, Lee GS. Methylsulfonylmethane inhibits NLRP3 inflammasome activation. Cytokine. 2015 Feb;71(2):223-31. doi: 10.1016/j.cyto.2014.11.001. Epub 2014 Nov 21. PMID: 25461402, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25461402/>;

 1. van der Merwe M, Bloomer RJ. The Influence of Methylsulfonylmethane on Inflammation-Associated Cytokine Release before and following Strenuous Exercise. J Sports Med (Hindawi Publ Corp). 2016;2016:7498359. doi: 10.1155/2016/7498359. Epub 2016 Oct 23. PMID: 27844051; PMCID: PMC5097813, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27844051/>;

 1. Barmaki S, Bohlooli S, Khoshkhahesh F, Nakhostin-Roohi B. Effect of methylsulfonylmethane supplementation on exercise – Induced muscle damage and total antioxidant capacity. J Sports Med Phys Fitness. 2012 Apr;52(2):170-4. PMID: 22525653, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22525653/>;

 1. Withee ED, Tippens KM, Dehen R, Tibbitts D, Hanes D, Zwickey H. Effects of Methylsulfonylmethane (MSM) on exercise-induced oxidative stress, muscle damage, and pain following a half-marathon: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Jul 21;14:24. doi: 10.1186/s12970-017-0181-z. PMID: 28736511; PMCID: PMC5521097, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28736511/>;

 1. Debbi EM, Agar G, Fichman G, Ziv YB, Kardosh R, Halperin N, Elbaz A, Beer Y, Debi R. Efficacy of methylsulfonylmethane supplementation on osteoarthritis of the knee: a randomized controlled study. BMC Complement Altern Med. 2011 Jun 27;11:50. doi: 10.1186/1472-6882-11-50. PMID: 21708034; PMCID: PMC3141601, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21708034/>;

 1. Barrager E, Veltmann JR Jr, Schauss AG, Schiller RN. A multicentered, open-label trial on the safety and efficacy of methylsulfonylmethane in the treatment of seasonal allergic rhinitis. J Altern Complement Med. 2002 Apr;8(2):167-73. doi: 10.1089/107555302317371451. PMID: 12006124, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12006124/>;

 1. Guerra C, Morris D, Sipin A, Kung S, Franklin M, Gray D, Tanzil M, Guilford F, Khasawneh FT, Venketaraman V. Glutathione and adaptive immune responses against Mycobacterium tuberculosis infection in healthy and HIV infected individuals. PLoS One. 2011;6(12):e28378. doi: 10.1371/journal.pone.0028378. Epub 2011 Dec 2. PMID: 22164280; PMCID: PMC3229597, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22164280/>;

 1. Schagen SK, Zampeli VA, Makrantonaki E, Zouboulis CC. Discovering the link between nutrition and skin aging. Dermatoendocrinol. 2012 Jul 1;4(3):298-307. doi: 10.4161/derm.22876. PMID: 23467449; PMCID: PMC3583891, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23467449/>;

 1. Liu X, Eyles J, McLachlan AJ, Mobasheri A. Which supplements can I recommend to my osteoarthritis patients? Rheumatology (Oxford). 2018 May 1;57(suppl_4):iv75-iv87. doi: 10.1093/rheumatology/key005. PMID: 29506080, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29506080/>.

Artikel av:

Ilarion Ivanenko
SEO-expert, copywriter, journalist