Cannabidiol eller CBD är en av hundratalet cannabinoider som är e utvunnet från växten hampa. Diskussionen kring CBD är aningen delad då man inte är helt ense kring vilka effekter som substansen faktiskt har. Just nu forskas det kring ämnet där man hittills har hittat att CBD endast har effekt vid vissa specifika medicinska tillstånd.

CBD olja beroendeframkallande

CBD och dess effekter

Det forskas för tillfället flitigt kring ämnet om CBD:s eventuella medicinska effekter och det finns en uppsjö av publicerade vetenskapliga artiklar om substansen. Eftersom studierna är svårtolkade och bör tolkas på olika sätt gör det att hela frågan blir svårare att ge raka svar på.

Är CBD-olja beroendeframkallande?

Högkvalitativ CBD-olja anses inte vara beroendeframkallande enligt WHO (World health organisation). Däremot anses det finnas eventuella bieffekter vid dosering av över 1000mg per dag. Till exempel muntorrhet, huvudvärk, illamående, diarré och trötthet. CBD har dock ingen påverkan på hjärnan i form av dopaminförändringar vilket betyder att substansen ej är rusgivande och är heller då inte beroendeframkallande.

CBD och THC – vad är skillnaden?

Till skillnad från CBD så är den mer kända substansen THC psykoaktiv och har därmed en påverkan på hjärnan. Detta gör att substansen skapar ett rus och är därmed också beroendeframkallande. På grund av detta har antidopingsorganisationen WADO valt att ta bort cannabidiol från sin lista över förbjudna substanser medans cannabis och THC fortfarande återfinns på listan. Som ett resultat av den avdramatiserade synen på CBD återfinns numera substansen nu allt oftare i form av bland annat CBD-olja och kosmetika (1).

THC är Cannabis sativas huvudförening och är allra mest känd för de effekter som substansen har på hjärnan. THC påverkar specifika regioner av hjärnan och orsakar ett så kallat rus, en euforisk känsla som påverkar sättet människor tänker och känner för stunden. Mängden av dessa två substanser är också det som gör skillnaden mellan marijuana och hampa. Marijuana-växten är naturligt rik på THC med ett lågt innehåll av CBD medans hampa är rik på CBD och låg på THC (2).

CBD-olja

CBD-olja används allt oftare av människor och syns även allt oftare på sociala medier. Oljan har enligt flera vittnen och användare en lugnande effekt, hjälper sömnbesvär och lindrar smärta. När det kommer till hudvård menar husterapeuter och konsumenter att oljan har en lugnande och läkande egenskap på huden. Framförallt passar den för en mognare hud eftersom CBD-oljan har ”anti-aging” effekter. Den faktabaserade sanningen i dessa påståenden går dock inte riktigt att säkerställa eftersom de vetenskapliga mätningarna inte kan styrka dessa till 100 % (3).

Sammanfattning

Det krävs fortfarande mer forskning på ämnet om huruvida CBD-oljor har läkande, hjälpande eller negativa effekter på människor. Hittills går det inte riktigt att svara på den frågan förutom att CBD-oljor inte har några beroendeframkallande egenskaper likt THC. Värt att nämna är däremot att CBD-oljor numera används flitigt av hudterapeuter och konsumenter som vittnar om positiva effekter.


  1. Wicklén, Johan, SVT.se 2021/08/19
  2. cbdcidol.se – Hämtad 2021/09/15
  3. Holm, Jessica wellness.se 2021/04/23